Books

Illustrating and writing books is like jumping through the rabbit hole with Alice, suddenly everything is completely wondrous and weird, what a wonderful world to be part of.

Following books you can turn a couple of pages.
If you are interested in buying one, take a look at swedish netbookstores.

Lea Lejontämjare och översovningen, författad av Lotte Lannerberth, utgiven på Kikkuli förlag

Böckerna om Lea Lejontämjare är färgstarka och sätter fingret på hur barn överbrygger skillnader genom att mötas i fantasins fantastiska värld. Boken stärker barn som har Down Syndrom genom att visa på att Elliot är hjälten i boken. 6-9 år. Finns som e-bok, talbok eller hos författaren och mig som vanlig läsebok.

Go to link